Бъди щастлив !

Мечта

Мисия на неправителствената организация

Фондация Мечта се занимава с изучаване, осъзнаване и разпространение на щастливия природосъобразен начин на живот за всички!

Цели на организацията

Фондацията се учредява за постигането на следните цели:  
 
• Развитие на творчеството във всяко негово градивно проявление;  
 
• Укрепване на цялостното здраве на човека;  
 
• Подобряване на материалното благосъстояние на всички хора;  
 
• Усъвършенстване на жизнената и околна среда;  
 
• Възстановяване на добрите традиции в образованието;  
 
• Утвърждаване на природосъобразните ценности в лечителското изкуство и в практиката;  
 
• Укрепване на семейството като пространство на любовта;  
 
• Възраждане и съхранение на родовата памет, празниците и обичаите;  
 
• Пробуждане на съзнанието за истина, мир и изобилие у хората;  
 
• Опазване и възстановяване на природата, на връзката с нея и на природо-съобразния начин на живот.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info