Бъди щастлив !

Проект "Сътвореното бъдеще"

С нашия проект Сътвореното бъдеще имаме за цел да създадем последнователно 18 горски центъра за обучение и игра, където да дадем на децата един нов (или по-точно забравен древен вид) образование – естествено, щастливо, в хармония с природата и в процес на игра.

Предвиждаме центровете да бъдат сред запазена природа, на безопасни места, където децата да могат свободно да дишат, да мислят, да съзерцават, да играят, да се смеят, да рисуват, да пеят и танцуват, да творят, да учат, да споделят и да сътворяват.

Обмислили сме обучаването на опитен екип от вдъхновени експерти, които да дават свобода на децата ни сами да си спомнят всички вече заложени в тях знания. Подготвили сме 9-дневна обучителна програма "Аз мечтая и играя".Тя е насочена към всяко дете от 1-ви до 12-ти клас, но може да се преподава и на всяко пораснало дете.

В мрежата от 18 горски обучителни центъра онези деца от българските училища, които вдъхновено пожелаят и бъдат подкрепени от родителите си,ще се докоснат до своята Съзидателна сила: самостоятелното и вдъхновено мислене.

Защо е насочена главно към децата?

Според нас детето е най-истинската част от всеки човек.Когато сме все още деца, ние не сме нарушили толкова много своята истинска и съвършена същност, с която всеки от нас се ражда като човек. Децата с много по-голяма лекота усещат съвършенството и красотата на природата и когато бъдат възпитани да я почистват, пазят и възстановяват, те ще пренесат това и в градската среда. А така и градовете ще станат по-красиви, по-чисти и по-подходящи за здравословен живот.

Всяко дете, преминало през програмата за обучение, ще има правото и възможността да залесява в празничните залесителни дни от проектВълшебната гора.

Залесяването с любов е "предмет", който сега не се преподава нито в училище, нито в мнозинството български семейства. В същото време лесничействата у нас, а и по света, подхождат към залесяването преди всичко от икономически съображения (за „производство на дървесина"), което води до дългосрочни отрицателни последици. Гората не е „завод за дървесина" – тя е жива и много деликатна и сложна система. Само високо чувствителни и почтени хора могат да го разберат.

Днес повечето деца се чувстват безполезни и виждат бъдещето си неясно и нерадостно. Това, което прави децата истински творци, е правилното насочване на мисленето им към спасяване на Земята, а не механичното им присъствие в дните за залесяване.

Положителните последици от природосъобразното мислене на едно българско дете са неизмерими, а когато става дума за цяло ново поколение – думите не стигат!

За нас е от изключителна важност всяко българско дете да осъзнае и почувства:

o Неразривната си връзка с Природата и с Родината;

o Собствената си творческа и съзидателна сила, която не секва никога в него;

o Своята свобода на избора – да разрушава или да съгражда;

o Че дори и само то може да промени света към добро, ако истински последователно иска и следва това!

o Всяко знание и всеки отговор са вътре в него!

След като преминат курса на обучение "Аз мечтая и играя", малките ни приятели ще залесяват в празничните залесителни дни, част от проектВълшебната горас отговорност, с творческа сила и с любов и наистина ще променят светове! Никой не разрушава онова, което обича, и така всяко дете ще бъде отговорно за околната среда, за България и за възпитанието на собствените си деца, а и родители.

 

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info