Бъди щастлив !

Проект "Вълшебната гора"

Проект Вълшебната гора беше първият, върху който започнахме да работим с огромен ентусиазъм да помогнем на Земята и България по-малко да се задъхват екологично, а и за да възвърнем на децата естествената любов към природата. Ще организираме празнично и всеобхватно залесяване на 1 милиард дървета в България за период от 14 години. То ще се извършва от българските деца и младежи на пролет и на есен, както и от всеки вдъхновен българин, който иска да помогне да направим Родината ни райска градина.

І. Цели на проекта:

С изпълнението на тази ни идея ще отговорим на спешната нужда от разработване на методи за устойчив и природосъобразен стопански растеж както в България, така и извън нея.

Чрез участието си в този ни проект в българските деца ще се събуди светлият им интерес към спасяването и възстановяването на живата природа, защото в практиката те ще научат много повече, отколкото в теорията. Така ще осъществим „учене чрез правене". Никой човек не иска да разрушава онова, което сам е съградил, посадил, сътворил.

Включването в този проект ще даде на всяко дете и семейство действителна възможност да възстанови своята родова памет.Живата природа е единствената истинска среда за израстването на живи и здрави деца, за създаване на любящи и здрави семейства, за възстановяване на дългите и здрави родови вериги, за възвръщане на Човешката Памет, за спасяване на нашата Родина, на нашата Планета.

Участието в проекта ни ще играе ролята на преходен и обучителен етап от цялостното завръщане на българското дете и на неговото семейство към здравите ни национални ценности като жизнелюбие, трудолюбие, родолюбие и радостно творчество. Би било прекрасно нашите деца, пък и ние родителите им, да бъдем горди, че именно ние смело участваме в първия по рода си залесителен проект от такъв мащаб в България.

Проектът има многопластови екологични и стопански цели:

o той спомага за развитието на живата околна среда в дългосрочен план:

§ включваме увеличаване на водните ресурси;

§ производство на алтернативна и безопасна за здравето електроенергия;

§ увеличаване на популацията на застрашени видове растения и животни;

§ възстановяване на безценните билкови полета на България;

§ развитие на селския туризъм; § възстановяване на плодородието на почвите;

§ намаляване на болестите и т.н.,

o както и на стопанството в сферата на производството и услугите (за изработване и доставяне на необходимите за изпълнение на проекта здравословни суровини).

ІІ. Най-общ образ на изпълнението на проекта.

Продължителност:

Предвиждаме разгръщането на този наш проект да се извърши на няколко етапа в период от 14 години.

Начало:

Нашият проект Вълшебната гора– залесяване на 1 милиард дървета в Българияще започне с провеждането на интересно, вдъхновяващо и подробно обучение ( "Аз мечтая и играя"- за учениците, и "Аз мога най-доброто" - затехните учители) сред природата в центровете на "Сътвореното бъдеще",в една постепенно растяща мрежа от училища, общини, институции, организации, фирми и лица, сключили договор с нас за съвместно осъществяване на този ни проект.

Етапи:

Предвиждаме след сключване на съответен договор с Министерство на образованието и науката и след провеждането на внимателни приготовления всяка година с помощта на мрежата от наши сътрудници да организираме поне четири дни (а може и повече) в годината (пролет и есен) за залесяване. В тези дни предварително подготвените деца, притежаващи вече искреното убеждение, че, засаждайки дърво, Човекът дава и връща Живот, ще участват в залесяването на места, които са предварително договорени със съответните лесничейства, общини и други отговорни лица, институции и организации.

Как ще осигурим достатъчно хора?

Имаме намерение да обхванем всички български училища и университети. За целта през първата година от проект „Сътворение" планираме да правим организационна подготовка в договорно сътрудничество и разбирателство с държавни и общински институции, с частни организации, с фирми и с лица. В разкопаването на почвата за залесяване ще включим хора без постоянна работа, като им осигуряваме достойно заплащане. Възнамеряваме чрез сътрудничество с Министерство на правосъдието да привлечем към тази благородна дейност и лицата с различни присъди „лишаване от свобода", така наречените затворници.

Как ще го финансираме?

Спечелваме първо сърцата и умовете на достатъчен брой далновидни български предприемачи, които мислят смело и напредничаво. С тяхната подкрепа организираме срещи и спечелваме подкрепата на мощни чуждестранни вложители и дарители, вече заделили достатъчно средства за образователни и екологични проекти. Всеки посетител на сайта ни, както и всеки наш съмишленик, може да участва в програмата ни за „гласуване чрез зелено мислене и действие за спасяване на планетата".Всеки лев, всеки долар, всяка рубла, която даваме за нещо в нашето ежедневие, всъщност представлява гласуване за съществуването на това, за което заплащаме. Това „гласуване" е милиарди пъти по-съществен процес, отколкото всеизвестното пускане на бюлетината веднъж на четири или пет години за депутати, президент, кмет и т.н. Това, за което даваме парите си, е всъщност най-характерният изразител на нашия глас, на нашето мислене. Ние гласуваме за коли, за къщи, за бензин, за хляб с ГМО, за хляб без ГМО, за добро образование, за лошо образование и т.н. Ето защо ние от Фондация Мечта вярваме, че без да се правят политически революции, със запазване на сегашната държавна структура е много по-добре да се направи умствена революция в съзнанието на хората. Всички хора са нужни за цялостната ни хармония. Няма излишни хора.

Винаги предлагаме честна насрещна стойност за онова, което всеки един човек ще даде за проекта ни като идеи, пари, действия. При това тази насрещна стойност винаги ще надхвърля онова, което всеки един от нас ще е вложил в проекта. Как става това? Това е закономерната последица от „мисълта за всички": когато мислиш за благото на всички, ползата от твоето мислене расте непрекъснато.Най-видимата част от това умножение на благата е спасяването на живота на планетата ни. Ако нямаме жива и чиста вода, ако въздухът не може да се вдишва, защото е отровен, какъв „успешен бизнес" може да се прави? Като спасяваме живота на планетата ни, ние всъщност спасяваме и своите професии. Разбира се, всеки един от нас ще бъде добре да преосмисли: с какво в своята професия помага и с какво вреди на Земята? И още по-добре ще бъде всеки един от нас да започне да се променя така, че да увеличава онази част от своята професия, с която помага на планетата, и да намалява другата. Всеки от нас може да го направи.

Как ще ни се хванат фиданките?

Всяка фиданка може да устои на трудни периоди, когато е посадена от внимателни ръце, с нежен поглед и с любящо сърце, а такова отношение ще има всяко обучено вАз мечтая и играя дете.

Радостният залесител предава на малката фиданка повече от почва и вода – с личното си отношение той й дава истински Дом и смисъл да съществува.

Искаме да вдъхновим промени в законодателството с цел да защитим новите гори от "законна" и незаконна сеч.

Обхват:

Ние от Фондация Мечта съзнаваме, че промяната в начина на мислене първо на децата, а после и на целите им семейства, е истинската основа на цялостното осъществяване на нашия проект в страната. Този процес ще става плавно и постепенно, чрез освобождаване на детското светло въображение, чрез задаване на множество досега незададени въпроси. И родителите, ако искат да бъдат истински водачи на децата си, ще бъде добре да включат в действие собственото си мислене, а не да цитират заучени и наизустени догми. Защото само тогава, когато ти самият мислиш, само тогава детето ти взема пример от теб за същото и става мислещ човек, а не био-робот, който „включва" и „изключва" различни програми.

Непосредствени стопански ползи:

Знаем, че този проект ще спести и възстанови на действителното народно стопанство милиарди левове като възстановена чиста вода, чист въздух, плодородие на почвите, здраве, работоспособност, места за отдих, за лечение, за радост и за игри. Спестените пари ще бъдат пренасочени към други области, където са нужни, а това ще се отрази изключително благотворно на целия живот на нацията.

Миграционни ползи:

Ние сме убедени, че материалното и духовно богатство на нашата прекрасна България ще нарасне не просто и само с така наречения „стопански ефект". Мащабното, внимателно и извършено с искрена човешка любов залесяване за нас е един от най-добрите начини да се погрижим за настоящето и бъдещето си в нашата прекрасна родина – създавайки привлекателна и здравословна среда за живот, ние ще пренасочим потока на младите хора от движение навън към движение навътре към България.

Възпитателни ползи:

Всяко дете, всяко семейство, всеки ученически клас, всяко училище, всяка община, всяка фирма, всяка организация и институция, която по някакъв начин окаже помощ на нашия проект,става не просто „първенец" в разпространението на екологичните идеи и дела, а действителен Възродител на Живота.

Физическо здраве:

Залагаме като награда или „насрещна стойност" за участието на всяко дете, клас и т.н. съответни спортни уреди, съоръжения, облекла с цел да повишим интереса на децата към спорта и собственото физическо тяло.

Лична и семейна градина:

Предвиждаме в раздел „награди" да включим и предоставянето на всеки участник на семена от различни растения (дървета, храсти, цветя и др.) с цел културата на отглеждането на Живота да се завърне в българския дом и около всеки дом постепенно да се възстанови някогашната прекрасна и световно известна българска градина!

 

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info