Бъди щастлив !

Проект "Щастливата земя"

Каква би могла да бъде Щастливата Земя?

Може би жива, изобилна, свободна, изпълняваща своето призвание и преизпълнена с живот! Такава искаме ние от "Мечта" да бъде земята, на която създаваме семействата си – такава предлагаме да бъде земята, на която вие отглеждате децата си. Такава мечтаем да бъде Земята!

В Проект "Щастливата Земя"планираме и постепенно изграждаме екологично родово селище, в което в хармония помежду си и с Природата да живеят между 100 и 150 семейства. В родовото селище всеки човек и неговото семейство имат свое родово имение. Проектът предвижда постепенно изграждане на 18 такива селища. Всяко селище представлява множество от райски кътчета– родови имения, всяко от които всеки участник изгражда с много любов за себе си и за любимите си хора по проект, близък на неговото сърце и мисъл.

Какво е родово имение?

Къща с двор с достатъчно голям размер (1-2 хектара), частна собственост на семейството и рода. То не се продава, не се облага с данъци, а само може да се предава по наследство. Живеещите в него хора си възвръщат древните и забравени умения да общуват пряко с Природата, която представлява материализираната мисъл на нашия Създател.

• Върху него стопаните в хармония с природните закони изграждат самоподдържаща се екосистема (гора, езеро, зеленчукова и плодна градина, поляна), включваща домашните и горските животни.

• По такъв начин срещу неголеми вложени физически усилия от стопаните тя им осигурява чиста, прясна храна, жива вода и пълен с етери въздух.

• Родовото имение носи радост, здраве, изобилие от блага, помага за запазване на любовта в семействата, максимално развива заложбите и дарованията на децата и води до независимост от менящите се социални, религиозни и политически системи за поколения напред.

Защо е нужно родово селище?

• С разбрани съседи с подобни ценности животът е по-хубав, по-интересен и по-щастлив. А дълголетието е нещо напълно естествено и обикновено.

• Задружните грижи за децата сред запазена природа са много по-леки и по-приятни

• В селището се завръщат старите хубави общи обичаи, празници и традиции.

• Двама заедно могат повече от двама поотделно – духът на взаимопомощ цена няма!

• Взаимното предаване на опит и оказване на помощ между хората ги прави истинска човешка общност

Защо наричаме тази част Щастливата Земя?

Ние вярваме, че собственото място, където садим сами растенията си, мястото, където създаваме дом и семейство, и където отглеждаме мирно децата си, е наситено с енергия на любов и истинско щастие. Родовите имения представляват прекрасно пространство на любов, в което всяка тревичка, всяка буболечка изпращат благодарност и светла енергия към човека, създал това място. Те отвръщат на любовта на стопанина с истински, неподправени дълбоки чувства на признателност и именно затова проектът ни се нарича Щастливата Земя.

Всяко семейство, избрало да живее в екологично родово селище, и всеки род ще имат винаги изобилие от чист въздух, чиста храна, чиста жива вода, спокойствие, естествени забавляния, сила и прекрасно лично пространство – пространсво на Любов.

 

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info